Mesnevi /

- KÜRTÇE MESNEVİ -

KÜRTÇE MESNEVİ Fotoğrafı Sepete Ekle     
Sepete Git     
Basım Yılı : 2015
ISBN : 978 - 605 - 389 - 181 - 9
Yazar : BRAHİM OTHMAN
Yayınevi : Kültür A.Ş.
Fiyat : 70 TL
Fotoğraflar

 
 

Mesnevî; çok yönlü, zengin bir eserdir. Muhtevasında; tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, tarih, tıp gibi ilimlere ait konular, zamanın örf ve âdetlerine dair bilgi ve birçok hikâye mevcuttur. Bazı hikâyeler; Kelîle ve Dimne, Ferîdüddîn-i Attâr’ın Esrâr-Nâme ve İlâhî-Nâme’si, Salebî’nin Kısasu’l-Enbiyâ’sı, Gazzâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-Dîn’i, Şems’in Makâlât’ı gibi eserler­den alınmıştır. Az sayıda hikâye de halk arasında söylenilen anonim türdendir.

Mevlâna, bu eserde; gerçek bir rehber olarak iyi ve kötü, doğru ve yanlış karşılaştırması ile sebep-sonuç ilişkisi içinde eğitici niteliğini gösterir. Bu mukayeseler; melek-şeytan, adalet-zulüm, alçak gönüllülük-kibir, doğruluk-hile ve yalan, cömertlik-cimrilik, çalışmak-tembellik, kanaat-hırs, başkalarının kusurlarıyla uğraşmak-hoşgörü, öfke/acele-sabır gibi onlarca konuya dairdir.

 

Bu kategori altında bulunan diğer yayınlar

MESNEVİ - TÜRKÇE ( Tek Cilt )
20 TL.
MESNEVİ - JAPONCA
75 TL.
Tükendi
MESNEVİ - İNGİLİZCE (Tek Cilt )
20 TL.
MESNEVİ - TÜRKÇE
70 TL.
MESNEVİ - RUSÇA
70 TL.
Tükendi
MESNEVİ - ALMANCA GERMAN MESNEVİ
70 TL.
Tükendi
MESNEVİ - İNGİLİZCE
70 TL.
MESNEVİ- ARAPÇA
70 TL.
Tükendi