Hediyelik Eşya /

- Lüks Baskı Mesnevi Türkçe -

Lüks Baskı Mesnevi Türkçe Fotoğrafı Sepete Ekle     
Sepete Git     
Basım Yılı : 2007
ISBN : 978 - 605 - 389 - 103 - 1
Yazar : Prof. Dr. Derya ÖRS - Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Yayınevi : Kültür A.Ş.
Fiyat : 120 TL
Fotoğraflar

 
 

Mesnevî; çok yönlü, zengin bir eserdir. Muhtevasında; tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, tarih, tıp gibi ilimlere ait konular, zamanın örf ve âdetlerine dair bilgi ve birçok hikâye mevcuttur. Bazı hikâyeler; Kelîle ve Dimne, Ferîdüddîn-i Attâr’ın Esrâr-Nâme ve İlâhî-Nâme’si, Salebî’nin Kısasu’l-Enbiyâ’sı, Gazzâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-Dîn’i, Şems’in Makâlât’ı gibi eserler­den alınmıştır. Az sayıda hikâye de halk arasında söylenilen anonim türdendir.

Mevlâna, bu eserde; gerçek bir rehber olarak iyi ve kötü, doğru ve yanlış karşılaştırması ile sebep-sonuç ilişkisi içinde eğitici niteliğini gösterir. Bu mukayeseler; melek-şeytan, adalet-zulüm, alçak gönüllülük-kibir, doğruluk-hile ve yalan, cömertlik-cimrilik, çalışmak-tembellik, kanaat-hırs, başkalarının kusurlarıyla uğraşmak-hoşgörü, öfke/acele-sabır gibi onlarca konuya dairdir.

 

Bu kategori altında bulunan diğer yayınlar