Kadı Sicili /

- KADI SİCİLLERİ IŞIĞINDA KONYADA YAPILAN VAKIFLAR -

KADI SİCİLLERİ IŞIĞINDA KONYADA YAPILAN VAKIFLAR Fotoğrafı Sepete Ekle     
Sepete Git     
Basım Yılı : 2012
ISBN : 978-605-389-096-6/ISBN
Yazar : Kültür A.Ş.
Yayınevi : Kültür A.Ş.
Fiyat : 20 TL
Fotoğraflar

 
 

 

1650-1910

 

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumu olarak ortaya çıkan vakıf kurumu; İslamiyet’in ilk zamanlarında kurulmuş, Selçuklular zamanında gelişmiş, Osmanlı Devleti’nde ise zirveye çıkarak hayatın bir parçası haline gelmiş. Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerinden biri olan Konya’da XVII.Yüzyılın ikinci yarısından XX.Yüzyılın başlarına kadar hayırsever devlet adamları ve Konyalılar tarafından pek çok vakıfın kurulduğu görülmekte. Bu çalışma 1650-1910 yılları arasında Konya’da hizmet veren vakıflardan bazılarının vakfiyelerinden oluşuyor. Çalışmanın ana kaynağını ise Konya şer’iye sicilleri meydana getiriyor. İki yüz altmış yıllık bir dönemin kayıtlarını içeren 146 adet defter taranarak toplam 311 adet vakfiyeye ulaşılmış. Dönem içerisinde Konya’da kurulan ve vakfiyeleri tespit edilen vakıfların vakfiyeleri tasnife tabi tutularak yapıldıkları alanlar ve vakıfların ortaya koymuş oldukları şartlar sadeleştirilip özetlenerek maddeler halinde verilmiş.

Çalışma sekiz bölümden oluşuyor. Giriş bölümünde; vakfın tarifi yapıldıktan sonra İslam hukukunda vakfın meşruluğu ve Osmanlı Devleti’nde vakıfların rolü üzerinde kısaca durulmuş ve faydalanılan kaynakların tanıtımı yapılmış. Birinci Bölümde; ibadethanelerle ilgili vakıflar, İkinci Bölümde; eğitim kurumları ile ilgili vakıflar, Üçüncü Bölümde; türbe, dergah, tekke ve zaviyelerle ilgili vakıflar, Dördüncü Bölümde; su hizmetleri ile ilgili vakıflar, Beşinci Bölümde; avârızlarla ilgili vakıflar, Altıncı Bölümde; kitap ve kütüphane vakıfları, Yedinci Bölümde; çeşitli hizmetlere yönelik vakıfların vakfiyeleri sadeleştirilerek özet halinde verilmiş, Sekizinci Bölümde ise; Konya’da kurulan vakıfların değerlendirilmesi yapılmış. Bu bölümde daha önceki bölümlerde, vakfiyeleri verilen vakıfların cinsiyetleri ve sosyal statüleri değerlendirmeye tabi tutulduğu gibi vakf edilen malların cinsleri ve vakf edildiği yerler de çeşitli açılardan tahlil edilmiş son olarak ta vakıfların şartları incelenmiş. Kitabın sonunda okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla dizin de eklenmiş.Kadı Sicilleri Işığında Konya’da Yapılan Vakıflar (1650-1910) Kitabı vakıflar hakkında bilinmeyenleri geçmişin tozlu raflarından çıkarıp okuyucunun hizmetine sunması açısından önemli bir hizmet.

 

193/Yayın Numarası

 

2012 Ekim/Yayın Tarihi

 

M. Sami Küçüktığılı/Koordinatör

 

M. Ali Orak / Editör

 

Doç.Dr. İzzet Sak /Hazırlayan

 

978-605-389-096-6/ISBN

 

www.konyakultur.com ve Konya Kültür A.Ş. Satış Noktaları/Temin Yeri

 

Bu kategori altında bulunan diğer yayınlar

Konya Kadı Sicili 52
20 TL.
Konya Kadı Sicili 11
20 TL.
Konya Kadı Sicili 14
20 TL.
Konya Kadı Sicili 1
20 TL.
Konya Kadı Sicili 140
20 TL.
Konya Kadı Sicili 2
20 TL.